beats by dre cheap

VAN DER WAALSOVA JEDNAČINA

Ova jednačina nastoji ispraviti zakone idealnog gasa kako bi opisali ponasanje stvarnih gasova.

( p + a/V2 )(V –b )= nRT

a/V2 - zbog postojanja međumolekularnih sila

b - član proporcionalan zapremini molekula gasa

a i b – konstante zavisne od vrste gasa

Zuka prirodnjak
http://zuka992.blogger.ba
11/03/2010 22:38